ایامِ عاشورای حسینی تسلیت باد

اصلا حسین، جنس غمش فرق می‌کند
‌‎این راه عشق، پیچ و خمش فرق می‌کند
ایامِ عاشورای حسینی تسلیت باد

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم