برگزاری جلسه پزشکان

صبح روز سه شنبه مورخ ۱۶/۹/۹۵ جلسه معاونت درمان وریاست مرکر آموزشی درمانی امام رضا (ع) با پزشکان متخصص درسالن شورای این مرکز برگزار گردید. درابتدا دکتر صباغی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی لارستان پس از خوش آمد گویی به پزشکان مطالبی را در مورد MCMC عنوان وبرای هماهنگی در امر پذیرش بیماران بحث وتبادل نظر گردید، سپس دکتر سلمانی ضمن عرض تقدیر وتشکر از زحمات پزشکان محترم درعرصه سلامت در مورد روند تکمیل پرونده بیماران برای کاهش کسورات توضیحاتی را ارائه دادند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.