تقدیراز کارکنان واحد نقلیه بیمارستان نبی اکرم (ص)خنج به مناسبت روز جهانی حمل ونقل

به مناسبت روز جهانی حمل و نقل

روز نقلیه

دکتر نوری،ضمن قدردانی از زحمات بی شائبه همکاران و رسیدگی به مشکلات آن واحد، با اهدای لوح تقدیر، روز جهانی حمل و نقل را به این عزیزان تبریک و تهنیت گفتند.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم