ساعت ملاقات ارباب رجوع با ریاست بیمارستان نبی اکرم (ص) خنج

به اطلاع مراجعین محترم می رساند 

ساعت ملاقات ارباب رجوع با ریاست بیمارستان سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۰ الی ۱۲ می باشد.

لطفا با شماره تلفن ۵۲۶۲۰۰۶۳هماهنگی فرمایید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم