فرآیندها

بیمارستان نبی اکرم(ص) خنج

فرآیندهای بیمارستان نبی اکرم(ص) خنج

فرآیندهای بیمارستان نبی اکرم(ص) خنج

فرآیندهای بیمارستان نبی اکرم(ص) خنج

file name : -بیمارستان-خنج-در-سال-1401اصلاحیه..docx
file size : 144 KB
دانلود

ساعت ملاقات بیماران

file name : -ملاقات.pdf
file size : 149 KB
دانلود

قوانین مراجعین به بیمارستان

file name : -اطلاعات-بیمارستان-نبی-اکرم-ص-خنج.pdf
file size : 655 KB
دانلود