معرفی پزشکان

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص رزومه
1 دکتر عادل نوری پزشک عمومی دانلود رزومه
2 دکتر کهندل صفری پزشک عمومی دانلود رزومه
3 دکتر فاریابی پزشک عمومی دانلود رزومه
4 دکتر شبان پزشک عمومی دانلود رزومه
5 دکتر حسین زاده پزشک عمومی دانلود رزومه
6 دکتر عباسی پزشک عمومی دانلود رزومه
7 دکتر رادمند متخصص اعصاب و روان دانلود رزومه
8 دکتر عتیق متخصص رادیولوژیست دانلود رزومه
9 دکتر منوچهر قهرمانلو متخصص گوش حلق،بینی دانلود رزومه
10 دکتر علی صفری متخصص قلب و عروق دانلود رزومه
11 دکتر سجاد نامور متخصص جراح چشم دانلود رزومه
12 دکتر قربان زاده متخصص جراح ارتوپدی دانلود رزومه
13 دکتر ایرج رفیعی متخصص بیهوشی دانلود رزومه
14 دکتر عیسی احمدی زاده متخصص بیهوشی دانلود رزومه
15 دکتر منتظری متخصص داخلی دانلود رزومه
16 دکتر کیومرثی متخصص جراح ارتوپدی دانلود رزومه
17 دکتر سوید متخصص کلیه و مجاری ادراری دانلود رزومه
18 دکتر علی طاهری اکردی متخصص جراح عمومی دانلود رزومه
19 دکتر حسام الدینی متخصص جراح عمومی دانلود رزومه
20 دکتر سمیرا شبانی متخصص مغز و اعصاب دانلود رزومه
21 دکتر طاهری متخصص داخلی دانلود رزومه
22 دکتر سیامک الیاسی متخصص کودکان دانلود رزومه
23 دکتر الهام نیک پندار متخصص کودکان دانلود رزومه
24 دکتر بهمنی متخصص قلب و عروق دانلود رزومه