معرفی پزشکان

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص رزومه
1 دکتر امرالله شبان پزشک عمومی دانلود رزومه
2 دکتر کهندل صفری پزشک عمومی دانلود رزومه
3 دکتر طاهره وکیلی فر پزشک عمومی دانلود رزومه
4 دکتر فاطمه توانا پزشک عمومی دانلود رزومه
5 دکتر نگین نجف زاده پزشک عمومی دانلود رزومه
6 دکتر مارال احراری پزشک عمومی دانلود رزومه
7 دکتر عدنان احمدی آزاد متخصص اعصاب و روان دانلود رزومه
8 دکتر علی رحمانی طیبی متخصص رادیولوژیست دانلود رزومه
9 دکتر منوچهر قهرمانلو متخصص گوش حلق،بینی دانلود رزومه
10 دکتر علی صفری متخصص قلب و عروق دانلود رزومه
11 دکتر سجاد نامور متخصص جراح چشم دانلود رزومه
12 دکتر قاسم فتحی متخصص جراح ارتوپدی دانلود رزومه
13 دکتر ایرج رفیعی متخصص بیهوشی دانلود رزومه
14 دکتر عیسی احمدی زاده متخصص بیهوشی دانلود رزومه
15 دکتر احسان پارسا متخصص داخلی دانلود رزومه
16 دکتر سیامک الیاسی متخصص کودکان دانلود رزومه
17 دکتر علی مشایخ متخصص کلیه و مجاری ادراری دانلود رزومه
18 دکتر علی طاهری اکردی متخصص جراح عمومی دانلود رزومه
19 دکتر بهنام منصوری متخصص جراح عمومی دانلود رزومه
20 دکتر سمیرا شبانی متخصص مغز و اعصاب دانلود رزومه
21 دکتر زهرا رادمرد متخصص داخلی دانلود رزومه
22 دکتر فروزان رحیم پور متخصص کودکان دانلود رزومه
23 دکتر فوزیه مهر آزمای متخصص کودکان دانلود رزومه
24 دکتر فاطمه توکل نژاد متخصص گوش حلق،بینی دانلود رزومه